Yukarıda tepede bir saat kulesi, Ulu bir camii, cami etrafında kümbet, kümbet çevresinde ağaçlar ve çay evleri, biraz ötede bir kilise sağa sola serpiştirilmiş çeşmeler, tarihi onlarca camii, az ilerde bir antik kent, ona yakın bir kuş sazlığı, arkada sırtını yasladığı yerde görkemli sıradağlar, gökyüzünden bulutlar ,bir şehir ama üstünde yayla havası, yemyeşil bir tabiat… SİVRİHİSAR…

 

Eskişehir’in en büyük ilçesi. 

Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdai, Hızır bey gibi çok önemli isimlerin kiminin doğduğu, kiminin eğitim aldığı, kiminin vazife yaptığı kültürel bir merkez.

Ankara’ya 120 km, Eskişehir’e 90 km uzaklıkta Ankara, Eskişehir ve İzmir karayollarının tam kesiştiği noktada.

Tarihine bakacak olursak; Sivrihisar yöresinin Tunç çağları boyunca yoğun olarak iskan edildiği, Demir Çağının güçlü krallığı Frigler’in de ana yerleşim sahası olduğu gözlenmektedir.

Frig Kralı Midas tarafından kurulan Pessinus (Ballıhisar) yerleşkesi buradadır. Dönemin ünlü Pers Kral yolu ilçe sınırları içinde Pessinus’tan geçer.

Roma ve Bizans döneminde ticari ve askeri önemini korur. İlçe merkezinin kuzeybatısındaki Kale ve eteklerindeki yerleşmenin bu dönemdeki adı Spaleia’dır.

Sivrihisar, 1074 yılında Selçukluların hakimiyeti altına girer. Bu tarihte Karahisar adını alan ilçede bir imar hamlesi başlar birçok cami, medrese, hamam gibi yapılar inşa edilir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308’de yıkılmasından sonra İlhanlılar’ın kontrolün giren bölge , bu devletin Anadolu’da etkisinin azalmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Türkmen beyliklerinden merkezi Kütahya’da bulunan Germiyanoğulları beyliği sınırları içinde kalmıştır. 

Sultan  I.Murat zamanında Ankara vilayetinin  merkez sancağına bağlı bir kazadır. 

1912 yılında Eskişehir’e bağlanır. 1. Dünya savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları, 20 Eylül 1921’de işgalden kurtulur.

Sivrihisar, 1922 Mart ayında çok hareketlidir. Başkomutan Mustafa Kemal’in katılımlarıyla Sivrihisar Zaimağa Konağı’nda savaşa dair önemli kararlar alınır. 

Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri tarafından yapılan ateşkes teklifini görüşmek ve verilecek cevabı karara bağlamak üzere İcracı Vekiller Heyeti’ni ( Bakanlar Kurulu’nu) Sivrihisar’a davet eder.

24 Mart 1922’de Zaimağa konağında Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılır. Bu toplantı Ankara dışında yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısı olarak tarihteki yerini alır.

Bu tarihlerle neredeyse eş zamanlı o günkü adıyla ‘’Ancılar Evi’’nin yapılış tarihi konaktaki Şark Odasındaki alçı rafta ‘’Maşallah 1320’’ künyesiyle belirtildiği üzere 1903 yılıdır.

Daha sonra birkaç kez el değiştiren Konak, Sivrihisar’lı Turizmci Sami Türkay tarafından 2014 yılında  virane haldeyken satın alınıp ‘’Anne ve Babası’nın hatırasına’’ 5 yıl boyunda tadilat edilerek günümüze ‘’Türkay Konağı’’ olarak gelmiştir.

Şu an konakta ihtiyaç sahibi ailelere Cuma günleri yemek çıkmakta ve Sivrihisarlı öğrencilere burs verilmektedir.